|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  VIZIJA IN POSLANSTVO

  Le naš dijak vsestranski prvak!

  Dijaki si bodo s kvalitetnim poukom pridobili tista znanja, spretnosti in navade, ki jim bodo:
  -omogočili uspešno nadaljevanje študija oz. zaposlitve,
  -vsi dijaki in zaposleni bomo delali v primernem, vzpodbudnem in zdravem okolju,
  -skrbimo za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in poklicno napredovanje,
  -vsi zaposleni se čutimo pripadne tej šoli,
  -na SŠGT smo vsi zaposleni enakopravni sodelavci in ne nasprotniki,
  -v šoli ustvarjamo pogoje, ki omogočajo, da dijaki zadovoljujejo tudi druge interese,
  -tesno sodelujemo s starši, ne samo kadar gre za učne ali vzgojne težave,
  -šola je odprta do okolja in ima tesne stike z lokalnim gospodarstvom,
  -dijakom privzgajamo osnovne civilizacijske in državljanske vrednote (odgovornost, delavnost, pravičnost, poštenje, spoštovanje, resnicoljubnost, doslednost itd.),
  -napredek vsakega in vseh, medsebojno spoštovanje in dobro počutje so naše osnovno vodilo,

  Dijaki bodo izven pouka pridobili:
  - v okviru vzgojno-izobraževalnega programa je namenjenega nekaj prostora učenju socialnih veščin, učenju učenja, medkulturnemu sodelovanju …, mnogo več pa lahko dijaki pridobijo z vključitvijo in delovanjem šole v Unesco ASP mreži, kjer imajo mladi možnost v duhu prijateljstva in sožitja medsebojno sodelovati, rasti in se čim bolje usposobiti za življenje in delo v današnji globalni družbi.