|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
ZADNJIH 5 OBVESTIL
N P T S Č P S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Nahajate se tukaj

  VIZIJA IN POSLANSTVO

  Le naš dijak vsestranski prvak!

  Dijaki si bodo s kvalitetnim poukom pridobili tista znanja, spretnosti in navade, ki jim bodo:
  -omogočili uspešno nadaljevanje študija oz. zaposlitve,
  -vsi dijaki in zaposleni bomo delali v primernem, vzpodbudnem in zdravem okolju,
  -skrbimo za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in poklicno napredovanje,
  -vsi zaposleni se čutimo pripadne tej šoli,
  -na SŠGT smo vsi zaposleni enakopravni sodelavci in ne nasprotniki,
  -v šoli ustvarjamo pogoje, ki omogočajo, da dijaki zadovoljujejo tudi druge interese,
  -tesno sodelujemo s starši, ne samo kadar gre za učne ali vzgojne težave,
  -šola je odprta do okolja in ima tesne stike z lokalnim gospodarstvom,
  -dijakom privzgajamo osnovne civilizacijske in državljanske vrednote (odgovornost, delavnost, pravičnost, poštenje, spoštovanje, resnicoljubnost, doslednost itd.),
  -napredek vsakega in vseh, medsebojno spoštovanje in dobro počutje so naše osnovno vodilo,

  Dijaki bodo izven pouka pridobili:
  - v okviru vzgojno-izobraževalnega programa je namenjenega nekaj prostora učenju socialnih veščin, učenju učenja, medkulturnemu sodelovanju …, mnogo več pa lahko dijaki pridobijo z vključitvijo in delovanjem šole v Unesco ASP mreži, kjer imajo mladi možnost v duhu prijateljstva in sožitja medsebojno sodelovati, rasti in se čim bolje usposobiti za življenje in delo v današnji globalni družbi.