|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  ŠOLSKI ZAKONODAJA IN PREDPISI

  HIŠNI RED

  HIŠNI RED - šolsko leto 2022-23.pdf

   

  ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI):

  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445

   

  ZAKON O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU (ZPSI-1):

  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325

   

  ZAKON O POKLICNI MATURI:

  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2064

   

  PRAVILNIK O ZAKLJUČNEM IZPITU:

  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7722

   

  ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:

  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906

   

  EKSKURZIJE - pravila:

  Pravila_ekskurzije.pdf

   

  O INTERESNIH DEJAVNOSTIH:

  interesne dejavnost.pdf

   

  O DEŽURSTVU STROKOVNIH DELAVCEV:

  dežurstva strokovnih delavcev.pdf

   

  O DEŽURSTVU DIJAKOV:

  Dežurstvo dijakov.pdf

   

  PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI:

  Pravila o šolski prehrani.pdf