|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  NAGOVOR RAVNATELJICE

  Srednja šola za gostinstvo in turizem je šola s skoraj 60-letno tradicijo in z bogatimi izkušnjami v usposabljanju bodočih gostinskih in turističnih delavcev.

  Izobražujemo v 3 izobraževalnih programih: gastronomija in turizem, gastronomija in gastronomske in hotelske storitve.

  Naši dijaki poleg splošnih pridobijo veliko znanj s področja gastronomije in turizma, dragocene so praktične veščine v kuhanju, strežbi, turizmu in v prihodnjem šolskem letu tudi oskrbi (npr. v različnih domovih, hotelih, gospodinjstvih …). Sledimo novostim in jih ustvarjalno vpeljujemo v pedagoški proces, kar našim dijakom omogoča enakovredno vključevanje na trg dela ali nadaljevanje izobraževanja na višjih, visokih šolah oz. fakultetah.

  Skupaj s sodelavci in starši dijakov se trudimo ustvarjati trdno partnerstvo za vsestranski napredek nam zaupanih mladih in oblikovanje mladih v odgovorne, strpne, spoštljive osebnosti. Z razumevajočimi medsebojnimi odnosi ustvarjamo pogoje za uspeh slehernega dijaka, kajti ⎼ pomemben je vsak.

   

  Maja Skubic Avsec, ravnateljica