|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

PREDSTAVITEV ŠOLE

  PREDSTAVITEV ŠOLE

  Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto je bila ustanovljena 25. 10. 1961. 12. junija 2007 se je šola pripojila k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Kmetijska šola Grm Novo mesto.
  Novi zavod se imenuje Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Šola je ena od petih organizacijskih enot zavoda z imenom: OE Srednja šola za gostinstvo in turizem.

  Z vizijo označujemo nek splošen koncept, ki usmerja šolo v prihodnost do stanja, ki ga želimo doseči.

   

  VIZIJA IN POSLANSTVO

  Le naš dijak vsestranski prvak!

  PODATKI O ŠOLI

  Naziv podjetja:

  GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM

   

   

  Ulica, hišna številka:

  Ulica talcev 3 

  Poštna številka in kraj:

  8000 Novo mesto

  Občina:

  Novo mesto

  Upravna enota:

  Novo mesto

  Direktor:

  O ŠOLI

  Srednja šola za gostinstvo in turizem ima sedež na Ulici talcev 3 v Novem mestu. Skupno ima šola 2119 m2 površine, na lokaciji Ulica talcev 3 in na lokaciji Ekonomske šole, Ulica talcev 3a. 
  Pouk se odvija v naslednjih učilnicah in prostorih:
   
  a)na Ulici talcev 3
  -1 učilnica za praktični pouk kuharstva;
  -2 učilnici za praktični pouk strežbe;
  -1 učilnica za praktični pouk turizma in informatiko;
  -3 splošne učilnice (56 m2);
  -3 splošne učilnice ( v souporabi z VSŠ );
  -1 splošna učilnica v prostorih učilnice za strežbo;

  RAVNATELJEV NAGOVOR

  Srednja šola za gostinstvo in turizem v Novem mestu je bila ustanovljena leta 1961. Od leta 2007 smo del Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma. Šola temelji na kvalitetnem strokovnem programu in dobrih medsebojnih odnosih. Vključeni smo v projekt Zdrave šole, Eko šole in Unesco šole, smo tudi nosilci mednarodnega združenja gostinsko-turističnih šol s področja bivše Jugoslavije (Gatus).

  STROKOVNI DELAVCI ŠOLE

  STROKOVNI DELAVCI ŠOLE

                                                                          

  Ime in priimek

  Razrednik

  Poučuje

  1. Urška Mehle

  1. a

  slovenščina

  2. Irena Gorše

  1. b

  angleščina,poslovno komuniciranje,družboslovje

  3. Katarina Teršar Zalar

  2. a

  ZGODOVINA ŠOLE

  Srednja šola za gostinstvo in turizem je bila ustanovljena leta 1961 v današnjem Jakčevem domu kot Poklicna gospodinjska šola Novo mesto, leta 1981 je zamenjala lokacijo, in sicer na današnjo Ulico talcev 3. Od leta 2007 je del Grma Novo mesto – Centra za biotehniko in turizem.

  Danes je šola ena od desetih gostinsko-turističnih šol v Sloveniji. Pokriva široko geografsko področje – celotno Dolenjsko do Grosupljega, Belo krajino, Suho krajino in Posavje.

  PUBLIKACIJE

  Pubikacija 2018/2019 Srednja šola za gostinstvo in turizem:

  publikacija 2018-19_pop.pdf

  SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM

  Sodelovanje Srednje šole za gostinstvo in turizem z okoljem poteka v naslednjih smereh:

   

  1. Sodelovanje z osnovnimi šolami na območju Dolenjske, Bele krajine in  Posavja. Sodelovanje poteka v obliki seznanjanja svetovalnih delavcev OŠ o programih, ki jih naša šola izvaja. Učence  osnovnih šol seznanjamo z našimi programi in poklici  tudi na Dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu.

   

  2.  Sodelovanje s srednjimi šolami na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

        Sodelovanje s srednjim šolami poteka preko srečanj študijskih skupin, svetovalnih