|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

  Srednja šola za gostinstvo in turizem izvaja tudi izobraževanje odraslih po javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih. Organiziramo izobraževanje ob delu za pridobitev poklicne izobrazbe po programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega ter poklicno-tehniškega izobraževanja. Izobraževanje je organizirano po sistemu konzultacij, kandidati se samostojno izobražujejo in opravljajo izpite.

  Šola sodeluje tudi pri izvajanju različnih tečajev in usposabljanj, preko katerih si udeleženci lahko pridobijo potrdila, s katerimi izkazujejo usposobljenost za opravljanje različnih del, spretnosti in veščin.

  Šola izvaja tudi usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

  Organizator izobraževanja odraslih je ga. Anita Beguš.

   

  Za več informacij pokličite 07 373 16 38

  IZPITNI ROKI ZA DIJAKE IN UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

  V ŠOLSKEM LETU 2017/18

   

  Za opravljanje izpitov, dijaki in občani izpolnijo prijavnico, ter jo oddajo v tajništvo šole najmanj pet delovnih dni pred navedenimi roki. Razpored izpitov in komisija so objavljeni na oglasni deski šole in na spletni strani šole tri delovne dni pred izpitom.

  IZPITNI ROKI ZA IZPITE MED ŠOLSKIM LETOM

   

   

   

  DATUM ROKA

  1. ROK

  4. – 7. 9.

  2. ROK

  9. – 12. 10.

  3. ROK

  13. – 16. 11.

  4. ROK

  4. – 7. 12.

  5. ROK

  8. -11. 1.

  6. ROK

  5. -7. 2.

  7. ROK

  5. – 8. 3.

  8. ROK

  9. – 12. 4

  9. ROK

  7. – 10. 5.

  10. ROK

  28.- 29. 5. (samo zaključni letniki SPI)

  11. ROK

  1. -6. 6.

  12. ROK

  29. 6. – 4. 7. (vsi dijaki razen zaključnega letnika SPI)