|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

  Srednja šola za gostinstvo in turizem izvaja tudi izobraževanje odraslih po javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih. Organiziramo izobraževanje ob delu za pridobitev poklicne izobrazbe po programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega ter poklicno-tehniškega izobraževanja. Izobraževanje je organizirano po sistemu konzultacij, kandidati se samostojno izobražujejo in opravljajo izpite.

  Šola sodeluje tudi pri izvajanju različnih tečajev in usposabljanj, preko katerih si udeleženci lahko pridobijo potrdila, s katerimi izkazujejo usposobljenost za opravljanje različnih del, spretnosti in veščin.

  Šola izvaja tudi usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

  Organizator izobraževanja odraslih je ga. Anita Beguš.

   

  Za več informacij pokličite 07 373 16 38

  IZPITNI ROKI ZA DIJAKE IN UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

  V ŠOLSKEM LETU 2016/17

   

  Za opravljanje izpitov, dijaki in občani izpolnijo prijavnico, ter jo oddajo v tajništvo šole najmanj pet delovnih dni pred navedenimi roki. Razpored izpitov in komisija so objavljeni na oglasni deski šole in na spletni strani šole tri delovne dni pred izpitom.

   

  8. september in 15. september 2016,

   

  6. oktober – 12. oktober 2016,

   

  7. november - 15. november 2016,

   

  5. december - 9. december 2016,

   

  9. januar – 13. januar in 25., 26. in 27. januar 2017,

   

  1. februar - 7. februar 2017 (zimski izpitni rok),

   

  6. marec - 10. marec 2017,

   

  3. april - 7. april 2017,

   

  8. maj – 12. maj in 24. maj 2017 (izpitni rok za izboljšanje ocen v zaključnih letnikih),

   

  1.junij in 2. junij 2017 (spomladanski izpitni rok za SPI program),

   

  5. junij – 9. junij 2017 in 29. in 30. junij 2017 ter 3., 4. in 5. julij 2017 (spomladanski izpitni rok za ostale programe),

   

  16., 17. in 18. avgust 2017 (jesenki izpitni rok).