|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  DELOVNA PRAKSA OZ. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

  Praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju PUD) je sestavni del učnega procesa. Z opravljanjem PUD-a, dijaki  praktično preverijo v šoli pridobljeno znanje, se neposredno seznanijo z organizacijo, vsebino in tehniko dela. PUD poteka po vnaprej določenem razporedu, lahko tudi v času počitnic.

   PUD se izvaja v šolskih delavnicah in delavnicah MIC-a, lahko pa se opravlja tudi pri zasebnikih ali v podjetjih, če je bila med njimi in šolo sklenjena pogodba. Dijaki, ki imajo z delodajalci sklenjeno individualno pogodbo, PUD v celoti opravljajo pri delodajalcu. Za eno uro PUD-a se šteje 60 minut.

   

  PUD opravljajo dijaki 1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3. a, 3 .b, 3.c, 4. b in 5. a oddelka.

   

  Glavni smotri pri opravljanju PUD-a so naslednji:

  • dijaki z aktivnim vključevanjem v delovni proces spoznavajo dela, organizacijo dela in položaj delavcev v podjetju,
  • dijaki spoznavajo dela in naloge svojega poklicnega področja ter v njih neposredno sodelujejo,
  • dijaki razvijajo vztrajnost, natančnost in smisel za kreativno uporabo znanja,
  • dijaki si oblikujejo ustvarjalen odnos do dela in se usposabljajo za spremljanje in uporabo najnovejših dosežkov v stroki.

  PREDVIDENA ČASOVNA RAZPOREDITEV PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PO RAZREDIH ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

   

  ODDELEK

  PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

   

  Datum od - do

  Število ur

  1. A

  5. 6. 2018 do 18. 6. 2018

  76

  1. B

  15. 5. 2018 do 18. 6. 2018

  190

  2. A

  15. 1. 2018 do 26. 1. 2018

  76

  2. B

  5. 3. 2018 do 9. 4. 2018

  190

  3. A

  6. 4. 2018 do 26. 4. 2018

  114

  3. B

  8. 1. 2018 do 18. 5. 2018

  722

  3. C

  4. 9. 2017 do 13. 1. 2018

  722

  4. B

  Razporejeni med letom v MIC-u.

  38

  5. A

  Razporejeni med letom v MIC-u.

  38

   

   

  Organizator praktičnega usposabljanja je Simon Janša.

   

   

  Seznam delodajalcev za PUD: