|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  Prijavljanje na vpis v srednjo šolo

  Dragi bodoči dijaki!

  Zavedamo se, da se nahajate v pomembnem obdobju svojega življenja – v obdobju razmišljanja in odločanja o poklicni poti. Ni vam lahko in iskreno vam privoščimo, da se čim pravilneje odločite. Veseli bomo, če boste oddali prijavnico na našo šolo. 
   

  Rok za prijavo v srednje šole:

  Do 4. aprila 2017 poteka prijava za vpis v srednje šole. Prijavnico najdete na naslednji spletni povezavi: 

  http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/Prijava_vpis_srednje.pdf 

   

  IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

   

  Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem izobražujemo za naslednje programe:

  3-letni SPI – GASTRONOM HOTELIR (smer: KUHAR ali NATAKAR)

  4-letni SSI – GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK (smer: TURIZEM ali GASTRONOMIJA)

  2-letni  (3+2 nadaljevanje 3-letnega) PTI – GASTRONOMSKI TEHNIK