|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
N P T S Č P S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Nahajate se tukaj

  SPLOŠNO

   

   

  UNESCO ASP mreža Slovenije

  Slovenska UNESCO ASP mreža je del mednarodne UNESCO ASP mreže šol. Ta je bila ustanovljena leta 1953 v Parizu in trenutno vključuje več kot 9000 izobraževalnih ustanov v 180 državah. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993.

  Mreža ima 10 ASPnet središč, v katera so vključene osnovne in srednje šole ter vrtci, središča pa vodijo vodje središč, ki so praviloma zaposleni na šoli ali vrtcu, kjer je sedež središča.

  Več o asp mreži slovenskih UNESCO šol: https://www.aspnet.si/

   

  UNESCO  na Srednji šoli za gostinstvo in turizem

  Naša šola je članica mreže Unesco šol od leta 2012.

  Šolska koordinatorica za Unesco je Irena Jarc

  Izobražujemo za poklice v gostinstvu in turizmu, ki so že v osnovi močno povezani z Unesco vsebinami, saj so to hkrati tudi vsebine, ki so ključne strokovne kompetence dijakovega bodočega poklica. Vsebine vpletamo neposredno v kurikul posameznih splošno izobraževalnih, strokovno teoretičnih in praktičnih predmetov, ki jih izvajamo individualno učitelji posameznih predmetov/modulov ali se timsko in medpredmetno povezujemo. Določene vsebine, zlasti tiste, za katere obravnavo je potrebnega več časa/raziskovalno delo, obravnavamo v okviru interesnih dejavnosti – naravoslovni dnevi, športni dnevi, projektni dnevi. Vsako šolsko leto izvedemo vsaj 1 projektni dan za vse dijake na določeno aktualno temo, v povezavi z Unesco vsebinami. Posebno pozornost posvečamo strokovnim ekskurzijam, ki jih pripravljajo in izvajajo naši dijaki, ali se jih udeležijo kot udeleženci. Aktivnosti in projekte skušamo povezati in jih nadgraditi z Unesco vrednotami.

  Obeležujemo svetovne dneve, določene tudi s strani Unesca (dan Zemlje, dan aidsa, holokavsta, vode, maternih jezikov, gledališča …), in dekade ter z drugimi šolami sodelujemo v mednarodnih, nacionalnih in pilotskih Unesco projektih.

  Naša šola trenutno izvaja en nacionalni projekt –Večerja. S projektom Večerja želimo mlade ozaveščati o pomenu zdrave prehrane in trajnostnega razvoja.

   

  CILJI

  Odprtost in spodbujanje k sožitju sta dva izmed glavnih ciljev, h katerim stremijo UNESCO šole po vsem svetu. UNESCO šole in vrtci delujejo v skladu s 4 stebri izobraževanja (po Jacquesu Delorsu):

  1. Učiti se, da bi vedeli!

  2. Učiti se delati!

  3. Naučiti se živeti skupaj!

  4. Učiti se biti!

   

  TEME

  -Mir in človekove pravice,

  -Demokracija, enakopravnost spolov

  -Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju

  -Izobraževanje za trajnostni razvoj

  -Globalno učenje, varovanje okolja

  -Medkulturno učenje

  -Spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina

   

  NAČELA UNESCO ASPnet ŠOL:

   -delujejo v skladu s 4 stebri izobraževanja,

  -delujejo na področju vseh štirih ASP tem, ki so prepletene v način življenja, razmišljanja in usmerjenosti šole,

  -odgovorno uresničujejo UNESCO cilje,

  -spreminjajo miselnost in vrednote,

  - so prostor za ustvarjanje in preizkušanje inovacij,

  -se s svojim delovanjem odpirajo v lokalni in globalni prostor,

  -se povezujejo in rastejo z ostalimi v mreži skozi nacionalne in mednarodne projekte mreže,

  -si znajo postaviti zrcalo in evalvirati svoje delo, skrbijo za kvaliteto, ki določa njihov status znotraj UNESCO ASP mreže šol.

  Več o asp mreži slovenskih UNESCO šol: https://www.aspnet.si/