|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
ZADNJIH 5 OBVESTIL

  

N P T S Č P S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Nahajate se tukaj

  SPLOŠNO

  UNESCO je ena izmed 15 specializiranih agencij Organizacije Združenih narodov in želi prispevati k miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu preko sodelovanja v znanosti, izobraževanju, kulturi, komunikacijah in informacijah. Svoj sedež ima v Parizu.

  Slovenska nacionalna komisija za UNESCO zastopa Unesco v Sloveniji  in deluje znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Njena naloga je svetovati vladi na vseh področjih UNESCO in skrbeti za izvajanje ciljev in dejavnosti UNESCO v Sloveniji.

  Slovenska UNESCO ASP mreža je del mednarodne UNESCO ASP mreže šol. Ta je bila ustanovljena leta 1953 v Parizu in trenutno vključuje več kot 9000 izobraževalnih ustanov v 180 državah.

   

  Cilji:

  Odprtost in spodbujanje k sožitju sta dva izmed glavnih ciljev, h katerim stremijo UNESCO šole po vsem svetu.

  UNESCO šole in vrtci delujejo v skladu s 4 stebri izobraževanja (po Jacquesu Delorsu):

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  •  Naučiti se živeti skupaj!
  •  Učiti se biti!

   

  Teme:

  • Mir in človekove pravice
  •  Demokracija, enakopravnost spolov
  •  Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju
  •  Izobraževanje za trajnostni razvoj
  • Globalno učenje, varovanje okolja
  • Medkulturno učenje
  • Spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina

   

  Pedagoška načela

  Asp mreža UNESCO šole in vrtci v okviru vsake aktivnosti in dejavnosti:

  • delujejo v skladu s 4 stebri izobraževanja,
  • delujejo na področju vseh štirih ASP tem, ki so prepletene v način življenja, razmišljanja in usmerjenosti šole,
  • odgovorno uresničujejo UNESCO cilje,
  •  spreminjajo miselnost in vrednote,
  • so prostor za ustvarjanje in preizkušanje inovacij,
  • se s svojim delovanjem odpirajo v lokalni in globalni prostor,
  • se povezujejo in rastejo z ostalimi v mreži skozi nacionalne in mednarodne projekte mreže,
  • si znajo postaviti zrcalo in evalvirati svoje delo,
  • skrbijo za kvaliteto, ki določa njihov status znotraj UNESCO ASP mreže šol.

   

  Asp mreža

  Slovensko UNESCO ASP mrežo sestavlja 93 vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki se vključujejo v 10 središč:

  • Središče Piran: OŠ Cirila Kosmača Piran
  • Središče Celje: IV. osnovna šola Celje
  • Središče Maribor: OŠ bratov Polančičev Maribor
  • Središče Pišece: OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
  • Središče Mojstrana: OŠ 16. decembra Mojstrana
  • Središče Ljubljana: OŠ Ledina
  •  Središče Kapela: OŠ Kapela
  • Središče Slovenj Gradec: Prva OŠ Slovenj Gradec
  • Središče Ptuj: Gimnazija Ptuj
  • Središče Nova Gorica: Gimnazija Nova Gorica

  Več o asp mreži slovenskih UNESCO šol: https://www.unesco-sole.si/

   

  UNESCO  na Srednji šoli za gostinstvo in turizem

  Naša šola je članica mreže Unesco šol od leta 2012.

  Šolska koordinatorica za Unesco je Maja Skubic Avsec, namestnica pa Urška Mehle.

  Izobražujemo za poklice v gostinstvu in turizmu, ki so že v osnovi močno povezani z Unesco vsebinami, saj so to hkrati tudi vsebine, ki so ključne strokovne kompetence dijakovega bodočega poklica. Vsebine vpletamo neposredno v kurikul posameznih splošno izobraževalnih, strokovno teoretičnih in praktičnih predmetov, ki jih izvajamo individualno učitelji posameznih predmetov/modulov ali se timsko in medpredmetno povezujemo. Določene vsebine, zlasti tiste, za katere obravnavo je potrebnega več časa/raziskovalno delo, obravnavamo v okviru interesnih dejavnosti – naravoslovni dnevi, športni dnevi, projektni dnevi. Vsako šolsko leto izvedemo vsaj 1 projektni dan za vse dijake na določeno aktualno temo, v povezavi z Unesco vsebinami. Posebno pozornost posvečamo strokovnim ekskurzijam, ki jih pripravljajo in izvajajo naši dijaki, ali se jih udeležijo kot udeleženci. Aktivnosti in projekte skušamo povezati in jih nadgraditi z Unesco vrednotami.

  Obeležujemo svetovne dneve, določene tudi s strani Unesca (dan Zemlje, dan aidsa, holokavsta, vode, maternih jezikov, gledališča …), in dekade ter z drugimi šolami sodelujemo v mednarodnih, nacionalnih in pilotskih Unesco projektih.

  Naša šola trenutno izvaja dva nacionalna projekta – Lahkih nog naokrog in Večerja. V prvem naši dijaki vodijo udeležence po ogledu naravnih in kulturnih znamenitosti Novega mesta ter ožjega in širšega šolskega okoliša. S projektom Večerja pa želimo mlade ozaveščati o pomenu zdrave prehrane.