|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
N P T S Č P S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Nahajate se tukaj

  Projekt OBJEM


  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

  S šolskim letom 2017/18 se naša šola vključuje v projekt OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli), ki poteka pod okriljem Zavoda za šolstvo Republike Slovenije s partnerji. Cilj 5 let trajajočega projekta je razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR. 

  Smo eden izmed 19 razvojnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, od skupno 59 sodelujočih zavodov v projektu. Delovali bomo na področju dviga ravni bralne pismenosti in razvoja slovenščine s poudarkom na slovenščini kot učnem jeziku, zmanjševanju razlik med spoloma, delu z ranljivimi skupinami in motivaciji za branje.

  Sodelovali bomo pri začetni in končni analizi stanja, evalvaciji in merjenju napredka bralne pismenosti in splošnih kompetenc, razvijali bomo didaktične pristope in strategije za razvoj bralne pismenosti in razvoj slovenščine, udeleževali se bomo različnih usposabljanj in delovnih srečanj z namenom pridobivanja strokovnega znanja ter razvijanja veščin kolegialnega podpiranja in nato usvojena znanja posredovali ostalim članom projektnega tima na šoli, sodelovali bomo pri pripravi in predstavitvi projekta ter primerov preizkušenih praks, na strokovnih in delovnih srečanjih bomo izmenjavali učinkovite pristope/strategije ter predstavljali dokaze iz razreda, ki bodo podkrepili razvoj splošnih kompetenc dijakov (npr. slike, video posnetki, refleksije učencev, portfolio učencev ...).

  Šolski projektni tim za dvig bralne pismenosti in razvoj slovenščine šteje 5 članov, šolski razvojni tim pa 19 strokovnih delavcev.

  Jože Avsec,

  vodja šolskega projektnega tima OBJEM