|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  Osebna izkaznica

  Srednja šola za gostinstvo in turizem ima sedež na Ulici talcev 3 v Novem mestu. Skupno ima šola 2119 m2 površine, na lokaciji Ulica talcev 3 in na lokaciji Ekonomske šole, Ulica talcev 3a. S 15. julijem 2011 je bilo oddano v najem zgornje nadstropje na Ulici talcev 3 in sicer FIŠ-u v skupni površini 395,335 m2. Najem se bo iztekel s 30. 9. 2015. Po tem datumu bomo učilnice v tem nadstropju uporabljali skupaj z Višjo strokovno šolo.
  Pouk se odvija v naslednjih učilnicah in prostorih:
   
  a)na Ulici talcev 3
  -1 učilnica za praktični pouk kuharstva;
  -2 učilnici za praktični pouk strežbe;
  -1 učilnica za praktični pouk turizma in informatiko;
  -3 splošne učilnice (56 m2);
  -3 splošne učilnice ( v souporabi z VSŠ );
  -1 splošna učilnica v prostorih učilnice za strežbo;
  -2 splošni učilnici (20 m2);
  -sanitarije;
  -zbornica;
  -pisarna tajništva, ravnatelja in svetovalne delavke;
  -2 kabineta;
  -knjižnica s čitalnico.
   
  b)na Ulici talcev 3a
  -3 splošne učilnice.
   
  c)na Gostiščih na Trgu – Hiši kulinarike in turizma (Glavni trg)
   
  Za ureditev jedilnice na Ekonomski šoli je Srednja šola za gostinstvo in turizem prispevala cca 205 m2 površin. Za pripravo šolskih malic pa je šola namenila eno učilnico za praktični pouk kuharstva.
   
  Pouk športne vzgoje se izvaja v Športni dvorani Marof, za kar se vsako leto sklepa pogodba o najemu z Agencijo za šport Novo mesto.