|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

  POKLICNA MATURA

  GOVORILNE URE TAJNICE ŠMK 

  Govorilne ure pri tajnici šolske maturitetne komisije za poklicno maturo Darinki Drmaž Lavrič potekajo osebno vsak                ali po predhodnem dogovoru telefonsko 07 337 32 20 oz. po e-pošti: darinka.drmaz@guest.arnes.si

   

  ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA POKLICNE MATURE 

  Predsednik: Jože Avsec

  Namestnica: Marinka Bojanc

  Tajnica: Darinka Drmaž Lavrič

  Članici: Anica Pajer in Silvestra Zupančič

   

  KOLEDAR POKLICNE MATURE:

  Koledar-PM 2018 19.pdf

  DATUMI PISNIH IZPITOV IN OBDOBJA USTNIH IZPITOV V POSAMEZNEM IZPITNEM ROKU POKLICNE MATURE 2017/2018:

  pm-datumi-pisanja.pdfPM datumi_pisanja.pdf

   

  POTRJENE TEME ZA 4. IZPITNO ENOTO – IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

  Teme za POM 2018 _19.pdf

   

  HIŠNI RED V ČASU OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE IN ZAKLJUČNEGA IZPITA:

  Hišni red v času opravljanja poklicne mature in zaključnega izpita.pdf

   

  IZDAJA SPRIČEVALA IN OBVESTILA:

  IZDAJA SPRIČEVALA IN OBVESTILA.docx

   

  IZPITNE ENOTE PROGRAMA GASTRONOMIJA:

  IZPITNE ENOTE PROGRAMA GASTRONOMIJA.docx

   

  IZPITNE ENOTE PROGRAMA GASTRONOMIJA IN TURIZEM

  IZPITNE ENOTE PROGRAMA GASTRONOMIJA IN TURIZEM.docx

   

  IZPITNI ROKI ZA POKLICNO MATURO:

  IZPITNI ROKI ZA POKLICNO MATURO.docx

  KOLEDAR POKLICNE MATURE 2019/2020:

  pm-datumi-pisanja.pdf

   

  KRŠITEV IZPITNEGA REDA:

  KRŠITEV IZPITNEGA REDA.docx

   

  OBJAVA RAZPOREDA:

  OBJAVA RAZPOREDA.docx

   

  OCENJEVALNA LESTVICA IN UČNI USPEH:

  OCENJEVALNA LESTVICA IN UČNI USPEH.docx

   

  OPRAVLJANJE POKLICNE MATURE:

  OPRAVLJANJE POKLICNE MATURE.docx

   

  POGOJI ZA PRISTOP K POKLICNI MATURI:

  POGOJI ZA PRISTOP K POKLICNI MATURI.docx

   

  POPRAVNI IZPITI IN IZPITI ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE:

  POPRAVNI IZPITI IN IZPITI ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE.docx

   

  POTEK IZVEDBE IZDELKA OZ. STORITVE IN ZAGOVORA:

  POTEK IZVEDBE IZDELKA OZIROMA STORITVE IN ZAGOVORA.docx

   

  POTEK PISNIH IZPITOV:

  POTEK PISNIH IZPITOV.docx

   

  POTEK USTNIH IZPITOV:

  POTEK USTNIH IZPITOV.docx

   

  PRIJAVA K POKLICNI MATURI IN ODJAVA:

  PRIJAVA K POKLICNI MATURI IN ODJAVA.pdf

   

  PRITOŽBA NA POSTOPEK IZVEDBE PISNEGA DELA:

  PRITOŽBA NA POSTOPEK IZVEDBE PISNEGA.docx

   

  VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO IN UGOVOR NA OCENO:

  VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO IN UGOVOR NA OCENO.docx

   

  ZAKONSKA PODLAGA POKLICNE MATURE:

  ZAKONSKA PODLAGA POKLICNE MATURE.docx